Privacy Gebruik

Deze website is eigendom van SK Plenke Werchter.

Wie we zijn

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
SK Plenke Werchter
Tremelobaan 21
3118 WERCHTER, België

Telefoon: +32 16 60 57 93
Email: info@skplenkewerchter.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 436.963.729

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende Privacy Statement.

Waarom deze Privacy Verklaring?

SK Plenke Werchter respecteert de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe SK Plenke Werchter persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens waar SK Plenke Werchter verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar SK Plenke Werchter enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal
Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Met deze Privacyverklaring wil SK Plenke Werchter de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

Soorten persoonsgegevens

SK Plenke Werchter verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Individuele foto’s, Sfeerfoto’s, Ploegfoto’s
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van SK Plenke Werchter
 • andere gegevens die u aan SK Plenke Werchter verstrekt in het kader van een samenwerking

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

SK Plenke Werchter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve
  activiteiten bij SK Plenke Werchter.
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skplenkewerchter.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. SK Plenke Werchter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden)
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen
 • SK Plenke Werchter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SK Plenke Werchter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@skplenkewerchter.be.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart  SK Plenke Werchter uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘doel van de verwerking’.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: 1 jaar na ontslag
 • Geboortedatum en -plaats: 1 jaar na ontslag
 • Adresgegevens: 1 jaar na ontslag
 • Telefoonnummer: 1 jaar na ontslag
 • E-mailadres: 1jaar na ontslag
 • Contactpersonen of ouders: 1 jaar na ontslag
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 1 jaar na ontslag
 • Individuele foto’s, Sfeerfoto’s, Ploegfoto’s: onbeperkt tenzij dit gemeld wordt

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

SK Plenke Werchter zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van SK Plenke Werchter en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat SK Plenke Werchter in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal SK Plenke Werchter uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen

Cookies

SK Plenke Werchter kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Raadpleeg ons Cookie Beleid voor meer informatie over de Cookies die SK Plenke Werchter gebruikt om uw ervaring op deze website te verbeteren. Wanneer u de website van SK Plenke Werchter bezoekt verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling zoals omschreven in ons Cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
SK Plenke Werchter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skplenkewerchter.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

SK Plenke Werchter wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van onze Disclaimer en ons Privacybeleid toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met SK Plenke Werchter via info@skplenkewerchter.be.